Vitnesbyrd

  *   Et syn om opprykkelsen


                        *   Frykt ikke  ....


                        *   Gud! Korset er for tungt å bære


                        *   Ateisten som døde, men som fikk seg en overraskelse


                        *   Guds Apotek


                        *   Herren frelser de "umulige".


                        *   Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?


                        *   Tre viktige spørsmål  


                        *  Nådehusholdningens siste dager


                        *   Jeg vil aldri gå tilbake til det gamle livet .


                        *   Don Piper var 90 minutter i himmelen


                        *   Han sa til meg


                        *   Med blikket festet på vår tid


                        *   Ypperstepresten møtte Jesus


                        *   Jesus satte Sakarias "apemannen" fri


                        *   Kan Gud registrere våre tanker?


                        *   Kontrollsamfunnet


                        *   En opplevelse jeg aldri glemmer


                        *   Profeti over Bergen


                        *   Romforskere fant den tapte dagen i Bibelen


                        *     Endetiden nærmer seg - Jesus kommer snart


                        *  Korsmerket i månen…


                        *   Myten Palestina


                        *   Naturforskeren og vitenskapsmannen Charles Darwin


                        *   Mitt annet komme er nær